Funksjonsanalyse

Brukbare's Miss Bea Viruz- 31.5.2015
Brukbare's Belco Viruz - 31.5.2015
Dommer: Runar Oudmayer & Sverre Kirkemo

1
2
3
4
5
1)Tilgjengelighet
Hundens møteprogram
og kontaktvillighet
Avviser aggresivt kontakt med fremmede mennesker

Unndrar seg kontakt med fremmede mennesker

 

Godtar kontakt med fremmede mennesker

 

Tar kontakt med fremmede mennesker, for eksempel når fører tar kontakt

 

Påtrengende kontaktvillighet

Bea, Belco

2) Lekelyst (Jaktkamp)
hundens evne/vilje til
å vise kampadferd

Avviser lekeinvitasjon, leker ikke

 

Noe treg i starten senere aktiv i korte intervaller

 

Lett å få i gang, aktiv. skiller mellom aktivitet/passivitet

 

Starter raskt. intens i leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek

Bea, Belco

Tar initiativ i leken. Går raskt over i kamplek, avbryter ikke

 

4)Sosial kamp
hundens evne/vilje til å vise kampadferd

Svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt

Bea

Svarer svakt på kamputfordring. Oppfordrer selv ikke til kamp.

 

Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke.

Belco

Svarer raskt på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, stor styrke.

Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt. Viser utfall
5) Sosial dominans
Hundens evne til å klatre på rangstigen

Viser ingen dominanstegn gjennom testen (underdanig) eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon

Bea

Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke

 

Viser moderate dominanstegn riktig avpassede svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek.

Belco

Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start
6) Jaktlyst
Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte
Viser ingen interesse

Starter men fullfører ikke

 

Starter nølende, økende interesse, fullfører

 

Starter målbevisst. bytteinteressert

Bea, Belco

Starter meget raskt. Stor fart. Blokkeringstendenser
7) Byttegripende
Hundens evne og intensitet i å gripe byttet

Ingen bytteinteresse

 

Svak interesse. snuser på byttet. Griper ikke

 

Griper noe nølende, slipper raskt

Bea

Griper målbevisst, drar byttet med seg. Avslutter

Belco

Gjør innhopp, griper. Vanskelig for å komme i balanse

 

8) Forsvarslyst
Hundens lyst til å stanse en inntrenger

Ingen engasjement. kan vise flukt eller flukttendenser

Bea

Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukttendenser

 

Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde

Belco

Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start
9) Funksjonsutvikling
Intensitet og hurtighet

Ingen synlig reaksjon

Bea

Viser kun deler av forsvarsfunksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep

 

Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominans-
programmet

Belco

Rask utvikling med tyngde i dominansprogram

 

 

Står avventende,
går direkte i angrep
10) Terskelverdi
Hvor stor trussel det må til for å utløse flukt/angrep
Umiddelbar flukt/angrep reaksjon

Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen

Belco

Viser flukt/angrep ved 1/2 av distansen

 

Viser flukt/angrep ved revirgrensen

Ingen flukt/angrepsreaksjon

Bea

11) Avreagering
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning
Avreagerer ikke

Avreagerer men bruker for lang tid i enkelte testmomenter

 

Avreagerer og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen

 

Avreagerer for raskt, uten selvoppholdelses
drift

Bea, Belco

Ingen reaksjon
ingen avreaksjon
12) Konsentrasjon
Hundens evne til å holde på oppmerksomheten
Bryter oppmersomheten meget raskt, både ved passiv og aktiv påvirkning. Impulsiv

Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning

 

Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv

Belco

Tendenser til blokkering ved enkelte testmomenter

Bea

Blokkerer
13) Koordinering
Riktig handling mellom og mot opplevelsene
Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner og mellom testsituasjonene

Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjonene

Bea

Løser enkelte moment rasjonelt

 

Løser de fleste momenter rasjonelt

Belco

korrekte handlinger med full kontroll
14) Temperament
Hvor hurtig hunden tilpasseer seg omgivelsene
Ikke reaksjon i testsituasjone, kan også være uengasjert

Noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvirkningene. tilpasser seg en anelse langsomt i testsituasjonen

 

Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjoner. Tilpasser seg i testsituasjonen

Belco

Meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene

 

Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. handlingen veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene

Bea

15) Mot
Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave
Er ikke i stand til å løse testsituasjonen tross førerhjelp

Trenger førerhjelp for å løse de fleste av testsituasjonene

Bea

Løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid de fleste testsituasjonene

 

Løser selvstendig og hurtig største delen av testsituasjonene. Skal ikke ha vist flukt

Belco

Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser
16) Skarphet
Hundens refleksreaksjon mot trussel som kommer brått på
refleksreaksjonen til hunden er momentant flukt

Gjør unnamanøver. vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn

Bea, Belco

Stopper opp. Går mot objektet. Viser trusselsignaler. kan vise angrep/aggressivitet

 

viser angrep med islett av bestående aggresjon Går direkte i angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse
17) Skuddfast
Hundens reaksjon på skudd
Skuddredd. Viser momentant flukt. Tydelige klengetendenser eller går direkte i passivitet Skuddredd. bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. kan vise økende redsel for hvert skudd Skuddberørt. pendler mellom redsel og oppgitthet. tilstanden vedvarer ved hvert skudd

Skuddfast. Sterke oppmerksomhets-
signaler som avtar ved hvert skudd. gjenopptar aktiviteten.

 

Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhets-
signaler

Bea, Belco