Protokoll Max og hans avkom

Heierås H-kull (f. 28.05.2007): Heike, Hektor, Hero, Hannah og Hekla - alle bestått
Montmorenja's K-kull (f. 21.12.2011): Kenai, Koda, Kobra, Kazko - alle bestått

1
2
3
4
5
1)Tilgjengelighet
Hundens møteprogram
og kontaktvillighet
Avviser aggresivt kontakt med fremmede mennesker Unndrar seg kontakt med fremmede mennesker

Godtar kontakt med fremmede mennesker

Max, Heike, Hannah, Hekla

Tar kontakt med fremmede mennesker, for eksempel når fører tar kontakt

Hektor, Hero, Kenai, Kazko, Kobra

Påtrengende kontaktvillighet

Koda

2) Lekelyst (Jaktkamp)
hundens evne/vilje til
å vise kampadferd
Avviser lekeinvitasjon, leker ikke Noe treg i starten senere aktiv i korte intervaller

Lett å få i gang, aktiv. skiller mellom aktivitet/passivitet

Koda

Starter raskt. intens i leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek

Max, Heike, Hero, Hekla, Kenai, Kazko, Kobra

Tar initiativ i leken. Går raskt over i kamplek, avbryter ikke

Hektor, Hannah

4)Sosial kamp
hundens evne/vilje til å vise kampadferd

Svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt

Heike, Hero, Hannah,Kenai, Koda

Svarer svakt på kamputfordring. Oppfordrer selv ikke til kamp.

Max, Hektor, Hekla, Kazko, Kobra

Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke.

Svarer raskt på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, stor styrke.

Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt. Viser utfall
5) Sosial dominans
Hundens evne til å klatre på rangstigen

Viser ingen dominanstegn gjennom testen (underdanig) eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon

Kenai, Koda,Kazko, Kobra

Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke

Max, Heike, Hero, Hannah, Hekla

Viser moderate dominanstegn riktig avpassede svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek.

Hektor

Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start
6) Jaktlyst
Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte
Viser ingen interesse

Starter men fullfører ikke

Hekla, Kenai, Koda

Starter nølende, økende interesse, fullfører

Heike, Hannah, Kazko

Starter målbevisst. bytteinteressert

Max, Hektor, Hero, Kobra

Starter meget raskt. Stor fart. Blokkeringstendenser
7) Byttegripende
Hundens evne og intensitet i å gripe byttet

Ingen bytteinteresse

Hekla, Heike, Kenai, Koda

Svak interesse. snuser på byttet. Griper ikke

Hero, Kazko

Griper noe nølende, slipper raskt

Hannah

Griper målbevisst, drar byttet med seg. Avslutter

Max, Hektor, Kobra

Gjør innhopp, griper. Vanskelig for å komme i balanse

 

8) Forsvarslyst
Hundens lyst til å stanse en inntrenger

Ingen engasjement. kan vise flukt eller flukttendenser

Hannah, Kenai, Koda

Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukttendenser

Max, Hektor, Heike, Hero, Hekla

Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start
9) Funksjonsutvikling
Intensitet og hurtighet

Ingen synlig reaksjon

Hannah, Kenai, Koda, Kazko, Kobra

Viser kun deler av forsvarsfunksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep

Max, Hektor, Heike, Hero

Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominans-
programmet

 

Rask utvikling med tyngde i dominansprogram

 

Hekla

Står avventende,
går direkte i angrep
10) Terskelverdi
Hvor stor trussel det må til for å utløse flukt/angrep
Umiddelbar flukt/angrep reaksjon Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen

Viser flukt/angrep ved 1/2 av distansen

Max

Viser flukt/angrep ved revirgrensen

Ingen flukt/angrepsreaksjon

Hektor, Heike, Hero, Hannah, Hekla, Kenai, Koda, Kazko, Kobra

11) Avreagering
Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning
Avreagerer ikke

Avreagerer men bruker for lang tid i enkelte testmomenter

Max, Heike, Hero, Kazko

Avreagerer og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen

Hektor, Hannah, Hekla, Kenai, Koda

Avreagerer for raskt, uten selvoppholdelses
drift

Kobra

Ingen reaksjon,
ingen avreaksjon

12) Konsentrasjon
Hundens evne til å holde på oppmerksomheten
Bryter oppmersomheten meget raskt, både ved passiv og aktiv påvirkning. Impulsiv

Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning

Max, Hektor, Heike, Hekla, Hannah, Kenai, Kobra

Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv

Hero, Koda, Kazko

Tendenser til blokkering ved enkelte testmomenter Blokkerer
13) Koordinering
Riktig handling mellom og mot opplevelsene
Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner og mellom testsituasjonene

Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjonene

Kenai, Kobra

Løser enkelte moment rasjonelt

Max, Heike, Hero, Hannah, Kazko

Løser de fleste momenter rasjonelt

Hektor, Hekla, Koda

korrekte handlinger med full kontroll
14) Temperament
Hvor hurtig hunden tilpasseer seg omgivelsene
Ikke reaksjon i testsituasjone, kan også være uengasjert

Noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvirkningene. tilpasser seg en anelse langsomt i testsituasjonen

Max, Heike, Hero

Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjoner. Tilpasser seg i testsituasjonen

Hektor, Hekla, Koda, Kazko

Meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene

Hannah, Kenai

Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. handlingen veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene
Kobra
15) Mot
Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave
Er ikke i stand til å løse testsituasjonen tross førerhjelp

Trenger førerhjelp for å løse de fleste av testsituasjonene

Max, Hero, Hannah, Kenai, Kazko

Løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid de fleste testsituasjonene

Hektor, Heike, Hekla

Løser selvstendig og hurtig største delen av testsituasjonene. Skal ikke ha vist flukt

Koda

Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser

Kobra

16) Skarphet
Hundens refleksreaksjon mot trussel som kommer brått på
refleksreaksjonen til hunden er momentant flukt

Gjør unnamanøver. vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn

Heike, Hero, Hannah, Hekla, Kazko, Kobra

Stopper opp. Går mot objektet. Viser trusselsignaler. kan vise angrep/aggressivitet

Max, Hektor, Kenai, Koda

viser angrep med islett av bestående aggresjon Går direkte i angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse
17) Skuddfast
Hundens reaksjon på skudd
Skuddredd. Viser momentant flukt. Tydelige klengetendenser eller går direkte i passivitet Skuddredd. bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. kan vise økende redsel for hvert skudd Skuddberørt. pendler mellom redsel og oppgitthet. tilstanden vedvarer ved hvert skudd

Skuddfast. Sterke oppmerksomhets-
signaler som avtar ved hvert skudd. gjenopptar aktiviteten.

Heike, Koda

Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhets-
signaler

Max, Hektor, Hero, Hannah, Hekla, Kenai, Kazko, Kobra