Brukbare`s D-kull      

Born/Født: 25.10.15
2 males -
3 females

E: Fi UCH BH HK1 No-How Accident Pal

U: Brukbare's Athina

Navn
Name
Bitt/Tenner
Theets
HD/AA
Hips/
elbows
Øyne
Eyes

Testikler
Testicles

Annet/Comments
Private Dancer ok     ok  
Dance with a Stranger ok     ok  
Dance in the Moonlight ok       Kennel Brukbare/Ellen Christensen
Dancing in the Street ok       Kennel Brukbare
Dancing in the Dark ok ok     Finland: Kennel No-How/kennel Nokiturkki

Brukbare`s C-kull      

Born/Født: 29.08.14
2 males - 2 females

E: Montmorenja's Kazko Viruz

U: N UCH Eternity's Dara

Navn
Name
Bitt/Tenner
Theets
HD/AA
Hips/
elbows
Øyne
Eyes

Testikler
Testicles

Annet/Comments
Charlie
"Bilbo"
ok A/   1 testicle  
Crescendo ok A/0   1 testicle  
Cassandra
"Nyx"
ok A/0     Kennel Brukbare
Exc
Carmina ok       BOB puppy NKK Ålesund 9.5.15, BIG3

Brukbare`s B-kull       

Born/Født: 14.07.12
5 males -
1 female

E: N UCH Izgara's Borneo

U: Spader Ess Miss Grozza Virus

Navn
Bitt/Tenner/
Theeths
HD/AA
Øyne/Eyes
Testikler
Annet
Birk Viruz Skjev saks/ok     ok Mykt øre/one soft ear
Bark Viruz
"Barko"
Saks/ok A/A   crypt, 1 testicle Mentalprescription
Baltazar Viruz
"Rusty"
Saks/ok     ok Mentalprescription
Bo Pomba Viruz Saks/ok E/A   ok Exc. Int show Juniorclass, training to resque dog
Belco Viruz Saks/attest M3 B/A PPM mild høyre øye ok

BOB puppy, Passed obedience test(Bronsjemerke), Mental prescription, Passed Utility test (Ferdselsprøve) aug 2014, "Club champion" obedience class 1 Nidaros BHK 2014, 1 prize obedienca class2 may go to class 3
Passed mentaltest/bestått FA
CAC/Stor cert int show NKK Trondheim july 2015, N UCH august 2015

Miss Bea Viruz Saks/ok A/A    

BOB puppy 260113, Exc + CK specialityshow 2013
Mentalprescription, Res CAC, 2 best bitch july 14
Passed mentaltest/bestått FA

           

Brukbare`s A-kull       

Født/born: 29.04.10
2 males og 5 females

E: Such Korad Kogaråsen`s Sitrus

U: Nuch Such N lch BH Montmorenja`s Elleville Aqua

Navn
Bitt/Tenner
HD/AA
Øyne
Testikler
Annet
Anton saks/ok  A/A  u.a 2012 ok

3BHK valpeshow, BIR og Cert Kongsberg 121111/Leto 2011, Cert NKK Bø feb 2012, MH,
NUCH på Exporama 260113 :)
Bestått FA

saks/ok     ok 2BHK valpeshow, 2BHK/1JHK m/CK NKK Bø2011, MH 
saks/ok  A/A

u.a

09/2012 + 2013 

 

Kennel Brukbare/Ellen Christensen
2 x BIR, BIG 4 og BIG 3 valpeshow 4 og 6 mnd.
VG i UK, 2BTK Exc m/CK og res.cert Kongsberg, 121111/Leto 2013 CAC/cert/BOS Exporama mars 2013, Obedience class 2, dog dancing class 2, MH, bestått FA
Testet saueren aug. 2012 (safe on cheep - no hunting)
Øyelyst fri 2012, nov2013
CAC, BOS febr.2015
D-litter

saks/ok        Avlivet okt. 13, dead 2013
saks/ok  A/A     3BTK valpeshow, Exc. m/CK NKK Bø 2011, Cert og BIM Letohallen 300411, Exc/CK 2BTK Letohallen 301011, MH, bestått FA, Avlivet mai 14/dead 2014
Aizza saks/ok
A/A
u.a. 09/2012   

MH VG i AK NKK Bjerke 2012, Aversjonsdressur på sau august 2012

saks/ok  A/A    

Eies av Kennel Heierås
3BTK valpeshow 5 mnd
Gjennomført MH