Vi planlegger kull høsten 2017
Planning our E-litter at the end of 2017

Mor/mother: N UCH NJV-11 Monotmorenja's Kobra Viruz
Far/Father - not decided